COVERAGE AREA

Oregon

Washington

Washington

image84

Coverage Areas in Oregon:  Milton-Freewater, Pendleton, La Grande, Baker City, Enterprise, Hermiston, Heppner, and surrounding

Washington

Washington

Washington

image85

Coverage Areas In Washington:  Walla Walla, Tri-Cities (Kennewick, Pasco, Richland), Dayton, and surrounding